Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Yabancı Uyruklu Sigortası 2020

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum ve komşu ülkelerinde gerçekleşmekte olan siyasi gelişmeler ve diğer birçok sebepten dolayı yabancı uyruklu kişiler, ülkede oturma – ikamet izni almak istemektedir. Bu bağlamda geliştirilen 6485 sayılı Yabancılar ve uluslararası Koruma Kanunu hükümleri gereğinde, yabancı uyruklu bireylerin Türkiye sınırları içerisinde ikamet edebilmeleri için ikamet izinleriyle birlikte sağlık sigortası yaptırmaları da şart koşulmuştur. Bu kapsamda, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan genelgede, yabancılara yönelik sağlık sigortalarının hangi teminatları içermesi gerektiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Bu şartlara uygun olarak hazırlanmış olan Ziraat Bankası Başak Serisi Paket 2 sigortası, teminatları bakımından Hazine Müsteşarlığı’nın şart koştuğu teminatları karşılayan bir sigorta olarak Ziraat Bankası tarafından sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Başak Serisi Paket 2 Sigortası Teminatları

Ziraat Sigorta ile anlaşmalı olan sağlık kurumlarında gerçekleştirilen ameliyat, yatarak tıbbi tedavi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz işlemlerinin masrafları, katılım payı ya da limit olmadan sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleştirilen yatarak tedavi, kemoterapi, ameliyat, diyaliz, radyoterapi işlemlerinin masraflarında poliçede belirtilen limit ve katılım payları geçerli olmaktadır.

Sağlık bakım ve tedavi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan yardımcı tıbbi malzeme ve suni uzuvların temini ve bu malzemelerin giderleri, poliçede belirtilen limitler ve katılım payı içerisinde sigorta tarafından karşılanır.

Ziraat Bankası Yabancı Uyruklu Sigortları Hakkında
Ziraat Bankası’nın Yabancı Uyruklu Vatandaşlarımız İçin Sunmuş Olduğu Sigortalar

Yurt içi acil sağlık hizmeti kapsamında gereksinim duyulan durumlarda, tam donanımlı kara ambulans naklinden doğan nakit masraf, sigorta tarafından katılımsız ve şartsız olarak karşılanmaktadır.

Tanı ve tedavi safhasında, hasta için yatış işlemlerinin gerçekleştirilmesine gerek olmayan durumlarda, ayakta gerçekleştirilen işlemler; muayene, sarf malzemeleri ve reçeteli ilaçların kullanımı, laboratuvar testlerinin tümü ve radyoloji testleri, endoskopik işlemler; endoskopik cerrahi işlemler, biyopsi işlemleri, anjiyografi, ilaçsız ve ilaçlı MR ve BT işlemleri, algoloji ve nükleer tıp uygulamaları, tarifede belirtilmiş (dikiş ve benzeri birim olarak sayılabilecek işlemler) 150 birime kadar uygulanacak olan işlemler ve bu işlemlerden dolayı ortaya çıkacak olan masraflar sigorta poliçesinde belirtilmiş limitler dahilinde sigorta tarafından karşılanmaktadır.

  • Reçeteli ilaçların alımında bireyler %40 katılım payı ödemesinde bulunurlar ve sigorta yıllık olarak 2 bin TL kadar bir teminatla ilaçların finansmanını sağlamaktadır.
  • Ayakta tedavi işlemlerinde de %40 katılım payı ödemesi gerçekleştirilir ve sigorta, yıllık olarak 2000 TL’ lik limitlerle bu ayakta tedavi(muayene, ileri tanı, tanı, küçük müdahale gibi…) işlemlerinin finansmanı sağlanır.
  • Yıllık olarak 1000 TL limit ile yardımcı madde temini sağlanır ve bu malzemelerin temininde de %40 oranında bir katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası Yabancı Uyruklu Sigortasına Başvuru

Ziraat Bankası Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası’nın başvuru kanalları olarak Ziraat Bankası şubeleri kullanılabilecektir. Sigortanın oluşturulması sırasında bireylerin sağlık bilgilerini iletmeleri, sağlık raporlarını kuruma iletmeleri gibi unsurlar talep edilebilecektir. Bireylerin yaşına, sağlık durumlarına, sahip oldukları kalıtsal – doğuştan gelen hastalıklara bağlı olarak değişken fiyatlar uygulanabilecektir.

FinansTR

FinansTR, piyasada yaşanan son gelişmeleri paylaşmakla beraber borsa, forex, bankacılık, kredi ve kredi notları, ve kredi kartlarının tüm işlemleri gibi herkesi ilgilendiren konularla ilgili özgün ve işe yarar içerikler paylaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı